تبلیغات
روستای درده - بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت
روستای درده
روستای شهید پرور
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

نویسنده :احسان شورونی


بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

توسط مدیر جهاد سازند گی فیروز كوه؛   فیروز كوه - خبرنگار رسالت :
    
    ازسوی كارشناسان جهاد كشاورزی شهرستان فیروزكوه به همراه مهدوی مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان تهران ، كاردگر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از پروژه احداث سد مخزنی روستای درده بازدید گردید .
    
    در این بازدید خضری مدیر جهادكشاورزی شهرستان به بیان مطالبی در خصوص اهداف اجرایی پروژه ، برنامه ریزی و همكاری مجریان طرح و كارشناسان پرداخت . همچنین نمایندگان روستای درده و
    مدیر عامل شركت سوماج مشكلاتی را مطرح و خواستار توجه رسیدگی بیشتر به آن شدند .
    
    در پایان بر نظارت دقیق مشاورین و ناظرین طرح تاكید و از مجریان این پروژه تقدیر و تشكر به عمل آمد .با تشکر از همه ی شما عزیزان مدیر سایت :احسان شورونی