تبلیغات
روستای درده - مطالب وضعیت پیشرفت در روستا
روستای درده
روستای شهید پرور
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

نویسنده :احسان شورونی


بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

توسط مدیر جهاد سازند گی فیروز كوه؛   فیروز كوه - خبرنگار رسالت :
    
    ازسوی كارشناسان جهاد كشاورزی شهرستان فیروزكوه به همراه مهدوی مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان تهران ، كاردگر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از پروژه احداث سد مخزنی روستای درده بازدید گردید .
    
    در این بازدید خضری مدیر جهادكشاورزی شهرستان به بیان مطالبی در خصوص اهداف اجرایی پروژه ، برنامه ریزی و همكاری مجریان طرح و كارشناسان پرداخت . همچنین نمایندگان روستای درده و
    مدیر عامل شركت سوماج مشكلاتی را مطرح و خواستار توجه رسیدگی بیشتر به آن شدند .
    
    در پایان بر نظارت دقیق مشاورین و ناظرین طرح تاكید و از مجریان این پروژه تقدیر و تشكر به عمل آمد .با تشکر از همه ی شما عزیزان مدیر سایت :احسان شورونی