تبلیغات
روستای درده - مطالب مشکلات روستا
روستای درده
روستای شهید پرور
سه شنبه 4 مرداد 1390

علت کم کاری دربه روز کردن وب

سه شنبه 4 مرداد 1390

نویسنده :احسان شورونی

علت کم کاری دربه روز کردن وب

به علت هم کاری نکردن اهالی روستای درده وهمچنین مسئولین این روستا هیچ 

گونه اطلاعاتی در مورد این روستا در اختیار ما قرار ندادند به همین علت ما مطالب 

جدیدی در اختیار نداریم تا این وب را به روز کنیم. 

لذا از تمامی عزیزان خواهشمندیم هرگونه مطلب یا عکسی در مورد روستای 

درده دارند در اختیار ما بگزارند تا ما بتوانیم از این مطالب در وب استفاده کنیم 

باتشکر مدیر وب
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

نویسنده :احسان شورونی


بازدید از سد مخزنی روستای درده فیروزكوه صورت گرفت

توسط مدیر جهاد سازند گی فیروز كوه؛   فیروز كوه - خبرنگار رسالت :
    
    ازسوی كارشناسان جهاد كشاورزی شهرستان فیروزكوه به همراه مهدوی مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان تهران ، كاردگر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از پروژه احداث سد مخزنی روستای درده بازدید گردید .
    
    در این بازدید خضری مدیر جهادكشاورزی شهرستان به بیان مطالبی در خصوص اهداف اجرایی پروژه ، برنامه ریزی و همكاری مجریان طرح و كارشناسان پرداخت . همچنین نمایندگان روستای درده و
    مدیر عامل شركت سوماج مشكلاتی را مطرح و خواستار توجه رسیدگی بیشتر به آن شدند .
    
    در پایان بر نظارت دقیق مشاورین و ناظرین طرح تاكید و از مجریان این پروژه تقدیر و تشكر به عمل آمد .با تشکر از همه ی شما عزیزان مدیر سایت :احسان شورونی