تبلیغات
روستای درده - مطالب ابر همکاری نکردن اهالی با مدیریت وب
روستای درده
روستای شهید پرور
سه شنبه 4 مرداد 1390

علت کم کاری دربه روز کردن وب

سه شنبه 4 مرداد 1390

نویسنده :احسان شورونی

علت کم کاری دربه روز کردن وب

به علت هم کاری نکردن اهالی روستای درده وهمچنین مسئولین این روستا هیچ 

گونه اطلاعاتی در مورد این روستا در اختیار ما قرار ندادند به همین علت ما مطالب 

جدیدی در اختیار نداریم تا این وب را به روز کنیم. 

لذا از تمامی عزیزان خواهشمندیم هرگونه مطلب یا عکسی در مورد روستای 

درده دارند در اختیار ما بگزارند تا ما بتوانیم از این مطالب در وب استفاده کنیم 

باتشکر مدیر وببا تشکر از همه ی شما عزیزان مدیر سایت :احسان شورونی